EFRO subsidie

Cool heeft met haar partners een aanvraag voor EFRO subsidie toegekend gekregen. Het betreft het project: 

Super rendement verwarmingstoestel geschikt voor bestaande woningbouw, en betreft een Drop-in replacement voor de HR-ketel – voorbereid op biogas en waterstof 

 Samenvatting project 

 Maatschappelijke context 

 Energie-efficiëntie van bestaande woningen vormt een belangrijke uitdaging bij de stimulering van de koolstofarme economie binnen Nederland en Europa. De doelstellingen uit o.a. het klimaatakkoord zijn zeer uitdagend. Er zijn verschillende oplossingen nodig die elkaar aanvullen. Vanuit deze doelstellingen is het de wens en de verwachting dat de komende jaren in Nederland enkele miljoenen woningen worden gerenoveerd. Bij deze woningen wordt de warmtevraag sterk verlaagd en kan worden volstaan met een lage-temperatuur verwarmingsinstallatie, oa geschikt voor elektrische warmtepompen. Dit geldt echter niet voor alle woningen: naar schatting zijn in 2030 circa 5 miljoen woningen in Nederland nog afhankelijk van een hoge-temperatuur verwarmingsinstallatie, en dit is ook in de toekomst niet eenvoudig aan te passen. Het is van groot belang dat ook voor deze woningen duurzamere producten op de markt komen, die betaalbaar en makkelijk inpasbaar zijn ter vervanging van HR-ketels. 

In Nederland worden per jaar circa 400.000 CV-ketels per jaar vervangen door een nieuwe HR-ketel. Deze vervangingsmarkt zal naar verwachting de komende jaren geleidelijk dalen tot circa 300.000 in 2030. Het moment van vervanging van de CV-ketel is het natuurlijke moment om te kiezen voor een betere oplossing, zoals de oplossing uit dit projectvoorstel. 

Duitsland kent op dit moment qua omvang een vergelijkbare CV-ketel vervangingsmarkt, en kent daarnaast een groot marktpotentieel omdat de overstap van olie naar gas een onderdeel is van de klimaatplannen. Op Europese schaal is de vervangingsmarkt ca. 10 miljoen CV-ketels per jaar.  

 Technologie voor de toekomst 

De warmtepomp technologie uit dit voorstel vormt een makkelijk inpasbaar en betaalbaar alternatief voor de vervanging van de CV-ketel, waarmee de CO2 uitstoot met ten minste 30% kan worden gereduceerd. Er zijn geen ingrijpende aanpassing aan de woning noodzakelijk, en er is ook geen losse buitenunit nodig. Bovendien legt dit product geen extra druk op de bestaande elektrische infrastructuur binnen de stad en regio. Naast de directe vervanging van de CV-ketel door CO2-besparende technologie, is een woning met de Cooll technologie ook direct voorzien van een oplossing die klaar is voor de toekomst. Biogas kan zonder aanpassing aan het product worden ingezet, en groene waterstof met een beperkte aanpassing, waarmee de woning bij lokale opwekking hiervan zelfs klimaatneutraal kan worden.  

Doel van dit project 

Doel van dit project is de ontwikkeling van de kritische componenten van de warmtepomp technologie tot een niveau (TRL7-8), welke het mogelijk maakt om op gecontroleerde wijze een prototype warmtepomp te ontwikkelen en in operationele praktijksituaties te testen (TRL7). Subdoelen zijn:  

  1. Ontwikkelen en testen van nieuwe concepten en bijbehorende productieprocessen van de componenten van de warmtepomp (TRL7-8), incl. de centrale adsorptie compressor array. 
  2. Pilot voor demonstratie van installatie en werking van de warmtepomp in operationele omgeving 
  3. Ontwikkeling concept productontwerp warmtepomp t.b.v. toekomstige marktintroductie. 
  4. Onderzoek en ontwikkeling van financieringsmodellen van de keten (toeleveranciers, fabrikant, installateur, eindgebruiker). 

Na een succesvolle afronding van dit project zal door het consortium worden toegewerkt naar marktintroductie door middel van een pilot demonstratie van eerste commerciële producten.  De ontwikkeling en de productie van de warmtepomp zullen naar verwachting grotendeels plaatsvinden bij de consortium partners die gevestigd zijn in Gelderland en Overijssel. 

Vorige

Volgende