Het klimaatrapport van IPCC

Gisteren werd het nieuwe en zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gepresenteerd. IPCC is de klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. Elke zes tot zeven jaar verschijnt een nieuw rapport.

 

De Volkskrant maakte een overzicht van de tien belangrijkste punten in het rapport van 9 augustus 2021:

1.
Het is onmiskenbaar dat de atmosfeer, de oceaan en het land zijn opgewarmd onder invloed van de mens.

2.
De zeespiegel is 20 centimeter gestegen tussen 1901 en 2018, en die stijging gaat steeds sneller: tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel als tussen 1901 en 1971.

3.
Klimaatverandering heeft invloed op talloze weers- en klimaatextremen overal ter wereld: hittegolven, hevige regenval, droogte, tropische cyclonen. Het is duidelijker dan voorheen dat dit door de mens wordt veroorzaakt.

4.
De wereldwijde temperatuur zal blijven stijgen tot het midden van deze eeuw, ongeacht het scenario dat de uitstoot van broeikasgassen volgt

5.
De opwarming zal de 2 graden in de 21e eeuw overschrijden, tenzij de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de komende tientallen jaren fors lager wordt.

6.
Als we willen dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot een bepaalde waarde, is het op z’n minst nodig om netto nul CO2 uit te gaan stoten.

7.
Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, zal de zeespiegel 44 tot 76 centimeter stijgen in 2100. In het hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 tot 101 centimeter.

8.
Veel veranderingen zijn onomkeerbaar, gedurende eeuwen of zelfs millennia, vooral veranderingen in de oceaan, de ijskappen en de hoogte van de zeespiegel.

9.
De opwarming zal leiden tot hevigere regen en intensere droogte.

10.
Overal ter wereld zal de impact van klimaatverandering steeds meer voelbaar worden.

Het klimaatrapport benadrukt maar weer eens hoe belangrijk het is om nú in actie te komen. Ons product kan op een haalbare en betaalbare manier een substantiële bijdrage gaan leveren in deze strijd. Bij installatie neemt de CO2 uitstoot voor verwarming van je woning direct af met 30 tot 50%, dit is vergelijkbaar met de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving in 2030! Wanneer je woning is aangesloten op duurzaam opgewekt waterstof of biogas wordt er zelfs helemaal geen CO2 meer uitgestoten.

In de komende winter worden de voorlaatste modellen van onze warmtepomp getest in een aantal woningen. In de winter van 2022-2023 worden de eerste versies op kleine schaal in de markt gezet. Na 2023 wordt de productie opgeschaald naar grotere aantallen. Heb je vragen of wil je meer weten? Bekijk dan onze FAQ’s of neem contact op via het formulier.

 

Vorige

Volgende