Nieuws

Uitbreiding team Cooll

Afgelopen half jaar is ons team uitgebreid met twee nieuwe collega's, Patrick Pierik en Hassan Firouzbakht als uitbreiding van ons team engineering. We zijn heel blij met de versterking van ons team!
LEES MEER…
Uitbreiding team Cooll

Gas for Climate heeft actieplan voor hernieuwbaar gas gepresenteerd

Het Gas for Climate consortium heeft in Brussel een actieplan aan de Europese Commissie gepresenteerd met maatregelen om grootschalig hernieuwbaar gas te gaan produceren. Hernieuwbaar gas (waterstof, groen gas) dat wordt ingezet via bestaande gasinfrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het tot nul reduceren van Europese broeikasgasemissies in 2050. Dit blijkt uit een eerder dit jaar door Ecofys gepubliceerde studie.
LEES MEER…

Startup Solutions for the Energy Transition

Cooll is één van de 285 Startups die meewerken aan de energietransitie. StartupDelta {www.startupdelta.org} en de Postode Loterij Green Challenge (www.greenchallenge.info) hebben een boek uitgebracht met een brede verzameling van innovatieve bedrijven die nieuwe oplossingen aanbieden om de klimaatdoelen te kunnen halen. Het boek is op 12 september aangeboden aan prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van de StartupDelta.
LEES MEER…
Startup Solutions for the Energy Transition