Veel gestelde vragen

  1. Het is een HR-ketel met geïntegreerde warmtepomp.
  2. Het is een gastoestel, ook geschikt voor waterstof
  3. Het primaire energiegebruik is lager en daarom is er een hogere besparing dan bij een hybride warmtepomp.

Kortom: een SuperHybrid.

Jazeker, de Cooll warmtepomp zal in verschillende productconfiguraties beschikbaar komen, uiteraard ook met tapwater.

Onze eerste versie van het systeem wordt uitgerust met een dakdoorvoer. Een uitvoering met geveldoorvoer is in ontwikkeling, maar zal op een later moment beschikbaar komen.

Onze warmtepomp wordt in de komende jaren op projectmatige wijze in serie op de markt gebracht. Dat betekent dat de warmtepomp op dit moment nog niet voor particuliere huizenbezitters te bestellen is. We verwachten na 2023 op de markt te komen met een product voor de particuliere markt. U kunt ons blijven volgen via onze website en social media kanalen.

Er wordt evenveel CO2 bespaard als gas, dus 30-50%

Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden zoals de hoogte van het oorspronkelijke gasverbruik en het type verwarmingssysteem. Bij een eenvoudige vervanging van de HR-ketel bij een hoge temperatuur verwarmingssysteem is er ongeveer 30% minder gas nodig ten opzichte van de bestaande HR-ketel. Ook is de uitstoot van CO2 dan 30% lager. Bij verwarmingssystemen met lagere afgiftetemperaturen (zoals vloerverwarming) kan de besparing oplopen tot zo’n 40%. Bij vervanging van oudere (VR) verwarmingstoestellen of in combinatie met complementaire duurzame technieken in het verwarmingssysteem kunnen besparingen tot 50% gehaald worden. Door de woning te isoleren kunnen nog veel hogere gecombineerde besparingen gerealiseerd worden, uiteraard helemaal afhankelijk van de mate van isolatie.

Afhankelijk van de eindconfiguratie door de producenten zal het product een tarief kennen dat vergelijkbaar is met de investering in zonnepanelen en ruim binnen de economische levensduur kan worden terugverdiend door de besparing op gasverbruik.

Jazeker.

In Nederland en Europa wordt zwaar ingezet op waterstof. De industrie, het zware transport en de bebouwde omgeving kunnen de waterstof goed gebruiken als energiedrager. De vraag is wanneer en hoeveel waterstof komt er beschikbaar voor de bebouwde omgeving? Cooll heeft met de thermodynamische warmtepomp belangrijke conversietechnologie in handen om waterstof efficiënt te gaan toepassen als brandstof voor de warmtepomp.

Cooll werkt samen met diverse partijen en gaat de technologie leveren aan producenten van verwarmingsproducten. De fabrikanten ontwikkelen het eindproduct voor de consument, door het toevoegen van de brander, de behuizing en het type dak- of geveldoorvoer. Het doel is om de eerste serie producten vanaf 2023 te installeren.

Waterstof is de energiedrager van de toekomst. De verwachting is dat allereerst groene waterstof zal worden bijgemengd in het gasnet. Na 2030 verwachtten we dat waterstof op grotere schaal wordt uitgerold. Komende jaren zal de rol van waterstof nog beperkt zijn omdat dit nog niet duurzaam kan worden geproduceerd.

Het mooie van de Cooll warmtepomp is dat deze nú al werkt op aardgas, men kan dus nu al overstappen op een oplossing van de toekomst.

De warmtepomp is ongeveer even groot als een standaard CV-ketel. Daardoor kan deze eenvoudig verwisseld worden. De warmtepomp kan op de bestaande aan- en afvoerleidingen worden aangesloten. De dakdoorvoer voor het aanzuigen de buitenlucht moet enkel wat worden vergroot. Een relatief eenvoudige aanpassing die van vanuit de woning kan worden uitgevoerd.

Omdat de warmtepomp thermisch aangedreven wordt in plaats van mechanisch, wordt er nauwelijks geluid geproduceerd. Er zijn nauwelijks bewegende onderdelen. Het geluid dat kan worden waargenomen is vergelijkbaar met dat van een standaard HR-ketel.

Verschillen in beleid per land zorgen ervoor dat het ene land een succesvolle uitrol kent van de technologie, terwijl dat in andere landen minder het geval zal zijn. In Duitsland zet men aardgas in als transitie brandstof en sluit juist grote groepen aan op aardgas omdat de aanvangssituatie in Duitsland geheel anders is dan in Nederland. Grofweg de helft van de Duitse huishoudens stookt nu op aardgas. Zo’n 14% van de Duitse huishoudens is verbonden aan een warmtenet, 5% verwarmt elektrisch. Daarnaast stookt een kwart van Duitsland op brandolie en zitten er in de restgroep nog huishoudens op propaan en zelfs op steenkool. Van de huishoudens die stoken op aardgas of brandolie maakt een groot aandeel gebruik van verouderde techniek met een laag rendement. Door in Duitsland nu eerst de overstap naar een CV-ketel op aardgas te maken, wordt in het licht van de klimaatdoelstellingen al een forse stap gemaakt.

In Nederland wordt reeds ca 90% van de woningen verwarmd door middel van een CV-ketel op aardgas. In Nederland wil men als vervolgstap van het aardgas af, maar het elektrificeren van het net maakt de transitie in Nederland langzaam en kostbaar. De oplossing van Cooll is uniek in zijn eenvoud: het vervangen van de HR-ketel door een thermodynamische warmtepomp minder gas verbruikt, CO2 uitstoot bespaart én klaar is voor de overgang naar biogas of waterstof.

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent a) isoleren en b) gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is nog bijna 30 jaar de tijd voor.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. De thermodynamische warmtepomp van Cooll zal in de eerste uitrol gebruik maken van gas als brandstof. Er is echter 30% minder gas nodig om de woning te verwarmen ten opzichte van de bestaande HR-ketels. Ook is de uitstoot van CO2 30% lager. Door de woning te isoleren kunnen nog veel hogere gecombineerde besparingen van gasverbruik en CO2 uitstoot gerealiseerd worden, uiteraard helemaal afhankelijk van de mate van isolatie. Meestal is isoleren de beste eerste stap in het realiseren van besparing.

Hierdoor dragen we bij aan de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs. Het product is zodanig ontwikkeld dat in de toekomst de warmtepomp ook kan functioneren op biogas en waterstof; hiervoor hoeft alleen de brander te worden aangepast. Kortom, een flexibele oplossing die klaar is voor de toekomst.

Heeft u meer vragen? Neem contact met ons op.