Over Cooll

Ons avontuur

 

Ons avontuur is in 2003 begonnen vanuit de Universiteit Twente, met de voorbereiding van een ruimtemissie in opdracht van ESA: ontwikkel een trillingsvrije koeler voor -270 graden Celcius zonder onderhoud en bewegende delen. De technologie die hieruit is voortgekomen vormt de basis van onze warmtepomp. Daarom heten wij Cooll.

 

In 2008 zijn wij het onderzoek gestart naar duurzame verwarming en koeling op basis van de adsorptietechnologie. Uit dit onderzoek bleek dat de koelingstoepassing markttechnisch lastig is omdat het een toepassing is voor buitenlandse markten maar dat de verwarmingstoepassing erg interessant is. In 2009 hebben Johannes Burger, Stefan van Uffelen en Robert Jan Meijer Cooll opgericht.

 

In 2011 is een eerste werkend systeem gebouwd, waarmee nog niet de uiteindelijk gewenste temperaturen en vermogen wordt gehaald maar waarmee het principe aangetoond is.

 

In samenwerking met een ontwikkelpartner in de VS is de actieve kool ontwikkeld. In 2016 hebben wij een volledig ingerichte fabriek, inclusief patenten in Texas gekocht en naar Nederland getransporteerd en weer opgebouwd in Nederland.

 

In 2018 is het eerste wandtoestel ontwikkeld. Deze opstelling heeft inmiddels twee winters ons kantoorpand verwarmd. Parallel daaraan hebben wij gewerkt aan de tooling om de warmtepompen te kunnen produceren.

Tevens hebben wij een uitgebreid programma om de levensduur van de componenten aan te tonen, uitgevoerd in samenwerking met partners als Fraunhofer en Holland Innovative.

In 2020 is de productontwikkeling gestart van het eerste product en is het team flink uitgebreid.

 

In de winter van 2020- 2021 hebben wij voor het eerst een woning in Uden verwarmd met een stand alone opstelling inclusief meetapparatuur en veiligheidssystemen.

 

Momenteel bouwt het team van Cooll aan de versie van de warmtepomp zoals die straks in de markt komt. Deze zal in 2021 in grotere aantallen worden getest bij woningen.

Ons team

 

 

Cooll is een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente, opgericht in 2009 en gevestigd in Enschede. Initiatiefnemer Johannes Burger heeft sinds midden jaren 90 aan de UT gewerkt aan innovatieve koel- en warmtepompsystemen, onder andere in projecten voor ESA (European Space Agency). Mede-initiatiefnemer Stefan van Uffelen heeft veel ervaring in projecten rond verduurzaming. Zo was hij kwartiermaker en tot 2014 directeur van de Dutch Green Building Council, een succesvol initiatief voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het team bestaat verder uit de volgende mensen: Martijn Al, Bart Custers, Erwin Hondebrink, Hans Pieter van den Berg, Hans Blankenvoort, Jan van Buren, Jan Bouwhuis, Patrick Muller, Ursula Huiskes, Eva van Beurden, Jelmer Dijkstra, Pieter ter Doest, Quirijn Eppinga, Hassan Firouzbakht, Jori Garst, Arno de Jager, Reinier Heeres, Bas van Laar, Marco Stempher, Erik Staijen, Sebastiaan van Vliet,  Anton Verbeek, en Wietse Offringa. Ook hebben we regelmatig afstudeerders en stagairs die ons team komen versterken. Een groot deel van ons team is te vinden op bovenstaande teamfoto van oktober 2021.

De directie wordt gevormd door:

 

Onze Raad van Advies

 

Cooll wordt ondersteund door een Raad van Advies waarin veel ervaring uit het veld is vertegenwoordigd:

 

Onze partners

Cooll werkt nauw samen met een groot netwerk van projectpartners, technologiepartners en toeleveranciers, in binnen en buitenland. De partners dragen bij aan de technologie door middel van de gewaardeerde inzet van mensen, en door het beschikbaar stellen van kennis, technologie, netwerk en financiering. Hiernaast logo’s van een aantal belangrijke partners die ons werk financieel mogelijk maken.

De missie van Cooll sluit naadloos aan op ‘Sustainable Development Goal 7’ van de VN:

SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all