Project manager

Om de transitie van start-up naar scale-up kracht bij te zetten is Cooll op zoek naar een ervaren Project Manager. Je wordt de drijvende kracht achter de eerste stap in de opschaling van de productie van het hart van de warmtepomp: van enkel stuks tot het niveau van ca. 1 stuk per dag, over een periode van 2 jaar. Het is hiervoor belangrijk om andere deelprojecten, die afhankelijkheden hebben met deze opschaling, succesvol te volbrengen. Tijdens de uitvoer van het project zal de voorbereiding van de operationele tak van Cooll een steeds belangrijker aspect van het werk gaan vormen. Bij een succesvolle realisatie van de proto-productielijn, worden automatisch de randvoorwaarden geschapen voor de volgende fase: verdere opschaling.

Voor een succesvolle invulling van de functie breng je de volgende zaken mee:

  • Je hebt ervaring met de dagelijkse leiding van een project gekoppeld aan de ontwikkeling van productieprocessen, hierbij is het prettig om voeling te hebben met fijnmechanica.
  • Daarnaast ben je het gewend om resultaatgericht te werk te gaan en te sturen op milestones. Het projectmatige werken is relatief nieuw binnen Cooll, hier kun je dus een voortrekkersrol in vervullen.
  • Je neemt de verantwoordelijkheid, i.s.m. het management, voor het sturen op projectresultaten en het maken van belangrijke keuzes op het gebied van bijv. make or buy.
  • Ook denk je mee omtrent zaken als financiering, organisatieontwikkeling en personeel, communicatie en de onderhandelingen met leveranciers en klanten.

In het algemeen is een professionaliseringsslag binnen de huidige, voornamelijk op onderzoek gerichte, organisatie wenselijk. Wanneer je affiniteit hebt met aspecten als kwaliteits- en/of supply chain management is dit een welkome aanvulling, aangezien deze zaken van groeiend belang zijn en opgezet moeten worden. Je hebt dus de kans om te helpen in het aanbrengen van de juiste structuur die deze transitie mogelijk maakt.

Naast de focus op de dagelijkse projectvoortgang, wordt er visie gevraagd richting de lange termijn strategische doelstellingen van Cooll. Verder wordt het gewaardeerd wanneer je bereid bent om, in een organisatie die een groeifase ondergaat, verschillende werkzaamheden op te pakken.  

Bedrijfsprofiel

Bij Cooll, een spin-off van de Universiteit Twente, ontwikkelen we een innovatieve energiebesparende warmtepomptechnologie, waarmee het energieverbruik en de CO2 uitstoot voor de verwarming van een woning met typisch 30 – 50% kan worden verminderd. Hiermee is deze warmtepomp voor veel Nederlandse woningen een potentiële opvolger van de CV ketel.

Dezelfde technologie kan in de toekomst ook worden aangedreven door biobrandstoffen of (duurzaam opgewekt) waterstof, waarmee volledig CO2 neutrale verwarming via het gasnet mogelijk wordt. Het voordeel hiervan is dat er geen directe afhankelijkheid is met het aanbod aan duurzame elektriciteit, maar dat deze energiedragers op seizoen basis opgeslagen kunnen worden voor gebruik in koude periodes.

Cooll is gevestigd op twee locaties in Enschede. Sinds 2009 is het team gegroeid tot een grootte van 10 enthousiaste en doelgerichte professionals met verschillende achtergronden en een gezamenlijke missie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op dit moment staat Cooll voor de eerste stap richting productie.   

Cooll biedt:

  • Kansen om écht mee te werken aan de energietransitie en de verduurzaming van de energievoorziening.
  • Volop ontwikkelingsmogelijkheden in een snelgroeiend, innovatief bedrijf in de duurzame energiesector.
  • De uitdaging om vanuit de rol als Project Manager de operationele tak van het bedrijf op te gaan zetten.
  • De mogelijkheid om, als lid van het MT, bij te dragen aan de toekomstvisie van het bedrijf.
  • Arbeidsvoorwaarden passend bij de functie en ervaring die je meebrengt.  

Contact:

E-mail: info@cooll.eu 

Telefoon: 053 7890623

Vorige