In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent a) isoleren en b) gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is nog bijna 30 jaar de tijd voor.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. De thermodynamische warmtepomp van Cooll zal in de eerste uitrol gebruik maken van gas als brandstof. Er is echter 30% minder gas nodig om de woning te verwarmen ten opzichte van de bestaande HR-ketels. Ook is de uitstoot van CO2 30% lager. Door de woning te isoleren kunnen nog veel hogere gecombineerde besparingen van gasverbruik en CO2 uitstoot gerealiseerd worden, uiteraard helemaal afhankelijk van de mate van isolatie. Meestal is isoleren de beste eerste stap in het realiseren van besparing.

Hierdoor dragen we bij aan de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs. Het product is zodanig ontwikkeld dat in de toekomst de warmtepomp ook kan functioneren op biogas en waterstof; hiervoor hoeft alleen de brander te worden aangepast. Kortom, een flexibele oplossing die klaar is voor de toekomst.