In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent a) isoleren en b) gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is nog bijna 30 jaar de tijd voor.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. De thermodynamische warmtepomp van Cooll zal in de eerste uitrol gebruik maken van gas als brandstof. Er is echter gegarandeerd 30% minder gas nodig om de woning te verwarmen ten opzichte van de bestaande HR-ketels. Ook is de uitstoot van CO2 gegarandeerd 30% lager. Door de woning te isoleren kunnen besparingen van 50% gas en 50% minder uitstoot van CO2 gerealiseerd worden.

Hierdoor dragen we bij aan de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs. Het product is zodanig ontwikkeld dat in de toekomst de warmtepomp ook kan functioneren op biogas en waterstof; hiervoor hoeft alleen de brander te worden aangepast. Kortom, een flexibele oplossing die klaar is voor de toekomst.