Verschillen in beleid per land zorgen ervoor dat het ene land een succesvolle uitrol kent van de technologie, terwijl dat in andere landen minder het geval zal zijn. In Duitsland zet men aardgas in als transitie brandstof en sluit juist grote groepen aan op aardgas omdat de aanvangssituatie in Duitsland geheel anders is dan in Nederland. Grofweg de helft van de Duitse huishoudens stookt nu op aardgas. Zo’n 14% van de Duitse huishoudens is verbonden aan een warmtenet, 5% verwarmt elektrisch. Daarnaast stookt een kwart van Duitsland op brandolie en zitten er in de restgroep nog huishoudens op propaan en zelfs op steenkool. Van de huishoudens die stoken op aardgas of brandolie maakt een groot aandeel gebruik van verouderde techniek met een laag rendement. Door in Duitsland nu eerst de overstap naar een CV-ketel op aardgas te maken, wordt in het licht van de klimaatdoelstellingen al een forse stap gemaakt.

In Nederland wordt reeds ca 90% van de woningen verwarmd door middel van een CV-ketel op aardgas. In Nederland wil men als vervolgstap van het aardgas af, maar het elektrificeren van het net maakt de transitie in Nederland langzaam en kostbaar. De oplossing van Cooll is uniek in zijn eenvoud: het vervangen van de HR-ketel door een thermodynamische warmtepomp minder gas verbruikt, CO2 uitstoot bespaart én klaar is voor de overgang naar biogas of waterstof.