Waterstof is de energiedrager van de toekomst. De verwachting is dat allereerst groene waterstof zal worden bijgemengd in het gasnet. Na 2030 verwachtten we dat waterstof op grotere schaal wordt uitgerold. Komende jaren zal de rol van waterstof nog beperkt zijn omdat dit nog niet duurzaam kan worden geproduceerd.

Het mooie van de Cooll warmtepomp is dat deze nú al werkt op aardgas, men kan dus nu al overstappen op een oplossing van de toekomst.