Cooll ontwikkelt een energie­zuinige en betaalbare verwarmings­oplossing voor bestaande en nieuwe woningen

Het betreft een door warmte aangedreven technologie waarmee 30 – 50% energie en bijbehorende CO2-uitstoot kan worden bespaard. De technologie gebruikt de verbrandingswarmte van fossiele of hernieuwbare brandstoffen op een slimmere manier dan traditionele verwarmingstoestellen.

Dezelfde technologie kan in de toekomst worden aangedreven door biobrandstoffen of (groen) waterstof, waarmee duurzame verwarming via het gasnet mogelijk wordt.

De voordelen

30-50% reductie van energie en uitstoot

In vergelijking met traditionele gasgestookte verwarmingstechnologiën.

Perfecte vervanging van bestaande HR-ketels

Geschikt voor plaatsing in bestaande en  nieuwbouw woningen

Toepasbaar met nieuwe groene energiedragers

Voorbereid op toepassing met toekomstige brandbare energiedragers.

Werking

Cooll’s adsorptiewarmtepomp bevat een vergelijkbare continue cyclus als een normale elektrische warmtepomp. Compressie van het koudemiddel vindt nu echter plaats met een door warmte aangedreven adsorptiecompressor in plaats van een elektrisch-mechanische compressor. De benodigde warmte is hierbij afkomstig uit een brander.